Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Lekcje biblioteczne

Treść

Spotkania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym lub przedszkolnym. Spotkania obejmują wizyty dzieci w bibliotece, pokazanie księgozbioru i ciekawych książek jak również omówienie wcześniej przygotowanych tematów. Tematy dostosowane są potrzeb danej grupy wiekowej, wcześniej zgłoszonej na zajęcia.

Nauczyciele/opiekunowie pragnący skorzystać z oferty lub chcący zrealizować własny temat spotkania proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie tematu i terminu telefonicznie pod nr 12 288 23 22; mailowo: zabawa@biblioteka.wieliczka.eu lub osobiście w bibliotece.  

 

740074