Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Biblioteka bez barier

Treść

Deklaracja dostępności Mediateki - Biblioteki Miejskej w Wieliczce

Mediateka - Biblioteka Miejska w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mediateki - Biblioteki Miejskej w Wieliczce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Magryta-Nowak.
 • E-mail: bezbarier@biblioteka.wieliczka.eu
 • Telefon: 12 385 88 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Mediateki - Biblioteki Miejska w Wieliczce
 • Adres: Pl. Skulimowskiego 3
  32-020 Wieliczka
 • E-mail: biblioteka@biblioteka.wieliczka.eu
 • Telefon: 12 385 88 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce

Pl. Skulimowskiego 3, 32-020 Wieliczka

Wypożyczalnia Główna i Dział dla Dzieci i  Młodzieży mieści się na parterze

Administracja Biblioteki znajduje się na pierwszym piętrze

Budynek posiada windę

Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych

Brak planu tyflograficznego

Brak parkingu ogólnodostępnego

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwy wstęp z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

Filia nr 1 na os. Kościuszki

Os. Kościuszki 8, 32-020 Wieliczka

Biblioteka znajduje się na parterze

Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych

Parking ogólnodostępny 

Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwy wstęp z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych

 

Filia nr 2 na os. Krzyszkowice

Ul. Krzyszkowicka 5c, 32-020 Wieliczka

Biblioteka znajduje się na podwyższonym parterze

Do wejścia prowadzą dwa stopnie

Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych

Parking ogólnodostępny 

Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwy wstęp z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych

 

Filia w Chorągwicy

Chorągwica 140, 32-020 Wieliczka

Biblioteka znajduje się drugim poziomie budynku wielokondygnacyjnego

Do wejścia prowadzą schody

Winda tylko do pierwszego piętra

Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych

Parking ogólnodostępny 

Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwy wstęp z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych

 

Filia w Koźmicach Wielkich

Koźmice Wielkie 427, 32-020 Wieliczka

Biblioteka znajduje się na parterze

Do działu dla dzieci i młodzieży prowadzą schody

Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych

Parking ogólnodostępny 

Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwy wstęp z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych

 

Filia w Raciborsku

Raciborsko 233, 32-020 Wieliczka

Biblioteka znajduje się na podwyższonym parterze

Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków

Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych

Parking ogólnodostępny 

Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwy wstęp z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych

 

Filia w Śledziejowicach

Śledziejowice 623, 32-020 Wieliczka

Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze w budynku wielofunkcyjnym

Do wejścia prowadzą schody

Brak windy

Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych

Parking ogólnodostępny 

Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwy wstęp z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych

 

Filia w Węgrzcach Wielkich

Węgrzce Wielkie 359, 32-002 Węgrzce Wielkie

Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze w budynku wielofunkcyjnym

Do wejścia prowadzą schody

Brak windy

Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych

Parking ogólnodostępny 

Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwy wstęp z psem asystującym

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych

 

Filia w Zabawie

Zabawa 340, 32-020 Wieliczka

Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze w budynku wielofunkcyjnym

Do wejścia prowadzą schody

Brak windy

Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych

Parking ogólnodostępny 

Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwy wstęp z psem asystującym 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Menu dostępności na stronie www posiada:

- nawigację klawiaturowa

- regulację rozmiaru tekstu

- regulację ustawień tekstu

- regulację czytelności tekstu

- możliwość wyrównania tekstu

- regulacje kontrastu

- linie pomocnicze

- maskę pomocniczą

- wirtualną klawiaturę

- ukrywanie obrazów

- zatrzymywanie animacji

- wyłączenie dźwięku

- możliwość zmiany kursowa

Inne informacje i oświadczenia

Wszyscy pracownicy Biblioteki w Wieliczce dokładają wszelkich starań aby zapewnić dostępność w progach naszej instytucji wszystkim osobom o szczególnych potrzebach, aby na równi z innymi osobami mogli korzystać z usług biblioteki.

W naszej bibliotece został utworzony Zespół ds. Biblioteki bez Barier. W przypadku pytań lub uzyskania pomocy w zaplanowaniu wizyty oraz korzystania z biblioteki prosimy o kontakt. Prosimy w miarę możliwości o zaplanowanie wizyty z dwudniowym wyprzedzeniem.  

Członkowie Zespołu ds. Biblioteki bez barier:
Magdalena Magryta-Nowak
Katarzyna Ścibor (Wypożyczalni Główna)
Magdalena Piwowarczyk (Dział dla Dzieci i Młodzieży)

794972