Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Zbiory

Treść

Dział Regionalny wielickiej biblioteki ma na celu dokumentowanie życia regionu wielickiego poprzez gromadzenie różnego typu publikacji o regionie. Zbiory Działu Regionalnego mają służyć zarówno mieszkańcom powiatu wielickiego, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat małej ojczyzny, jak i badaczom historii i kultury regionu. W czytelni udostępniamy książki, czasopisma oraz dokumenty życia społecznego.

Dział gromadzi literaturę związaną z powiatem wielickim, która jest bezcennym źródłem informacji o życiu społeczno-kulturalnym, ekonomicznym i historycznym regionu. Wśród zbiorów znajdują się albumy oraz publikacje autorów- mieszkańców powiatu wielickiego. 
- zeszyty spotkań z cyklu „ Wieliczka – Wieliczanie”
- studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce
- mapy, plan miasta, przewodniki z mapami, plany zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejskie
- przewodniki oraz informatory poszczególnych miejscowości, obszarów i obiektów znajdujących się w strefie powiatu wielickiego
- katalogi wydawnicze zawierające publikacje dotyczące Wieliczki i powiatu wielickiego
- kartoteka Regionalna powiatu wielickiego: wycinki prasowe dotyczące naszego miasta i okolic
- prace dyplomowe o tematyce związanej z powiatem wielickim
- materiały i dokumenty związane z życiem społecznym różnego rodzaju broszury, druki reklamowe, ulotki, plakaty, afisze, zaproszenia, programy różnych imprez artystycznych, wydarzeń kulturalnych, politycznych, naukowych oraz sportowych.
- czasopisma i gazety lokalne z powiatu wielickiego zarówno bieżące – gromadzone w Wypożyczalni Głównej oraz dawne numery archiwalne m.in. Panorama Powiatu Wielickiego, Puls Wieliczki, Sportowa Wieliczka, Gazeta Wieliczka.pl., Głos Wielicki, Kurier Wielicki, Kurier Powiatowy, PDM – Pismo Dla Myślących, Kulturetka, Solanka, Wiadomości górnicze, Zwiastun Kulturalny, Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, Kopalnia, Życie Wieliczki i Powiatu, Wiadomości Wielickie
- czasopisma i gazety lokalne – spoza powiatu wielickiego, zawierające artykuły dotyczące Wieliczki i powiatu wielickiego - numery archiwalne lub bieżące
- twórczość pisarzy regionalnych
- dokumentacja fotograficzna wybranych zabytków
- pocztówki oraz dewocjonalia związane z powiatem wielickim
- odznaczenia, przypinki okolicznościowe, medale oraz podziękowania

ZADANIA: 

- pełnienie funkcji regionalnego ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej
- dokumentowanie życia regionu (opracowywanie Bibliografii Powiatu Wielickiego, regionalnych informatorów, poradników i zestawień bibliograficznych)
- wyszukiwanie i pozyskiwanie publikacji i materiałów dotyczących regionu
- bieżąca obsługa informacyjna użytkowników indywidualnych oraz instytucji
- popularyzowanie książki i czytelnictwa, zbiorów biblioteki i form jej działalności
- warsztaty informacyjne, spotkania autorskie z twórcami z regionu
- opracowywanie i wprowadzanie danych do baz własnych - tworzenie Bibliografii Regionalnej w zintegrowanym systemie komputerowym
- obsługa użytkowników informacji, prace badawcze
 

Zdjęcia

660268