Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Lekcje biblioteczne

Treść

Biblioteka realizuje zajęcia w oparciu o bogaty księgozbiór oraz program edukacyjny danej grupy uczniów. Lekcje przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych w kategoriach klas 0, I – III oraz IV – VIII. Odbywają się cyklicznie. Zajęcia mają charakter edukacyjny i połączone są z warsztatami manualnymi. Tematy opracowywane są na bieżąco i konsultowane z nauczycielami.

Nauczyciele pragnący skorzystać z naszej oferty lub chcący zrealizować własny temat lekcji bibliotecznej proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie tematu i terminu poprzez: kontakt telefoniczny501 813 002; e-mail: sledziejowice@biblioteka.wieliczka.eu lub osobiście w siedzibie biblioteki.

 

794954