Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Zasady korzystania

Treść

Zbiory regionalne udostępniane są w Dziale dla Dorosłych – Wypożyczalnia Główna oraz w Dziale Regionalnym. Zbiory regionalne udostępniane są na zewnątrz oraz na miejscu. W celu uzyskania dostępu do zbiorów Działu Regionalnego należy zapoznać się z regulaminem, a następnie założyć indywidualne konto czytelnika. Każdemu czytelnikowi wydawana jest karta biblioteczna, która jest jednocześnie jego identyfikatorem. Należy pamiętać, że posiadanie karty bibliotecznej w czasie wizyty w bibliotece jest niezbędne by w pełni móc korzystać z zasobów Działu Regionalnego.
Zbiorami regionalnymi specjalnymi udostępnianymi na miejscu są wszystkie inne pozostałe zbiory regionalne, np. nieopracowane książki, nieopracowane czasopisma regionalne, dokumenty życia społecznego, zbiory kartograficzne, zbiory fotograficzne, archiwalia zgromadzone w teczkach tematycznych, zwłaszcza archiwum Biblioteczki Wielickiej i spotkań Wieliczka – Wieliczanie, zbiory niepublikowane, prace dyplomowe, wycinki prasowe, inne w tym także zbiory regionalne nieopracowane lub w trakcie opracowania.
Zbiory regionalne specjalne zgromadzone w Dziale Regionalnym udostępniane są na miejscu po wcześniejszym zamówieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmowy telefonicznej lub osobiście w Dziale Regionalnym. Po złożeniu zamówienia bibliotekarz informuje zamawiającego o możliwości i sposobie udostępnienia. Przy odbiorze materiałów czytelnik wypełnia i podpisuje rewers. Udostępniane na zewnątrz są wyłącznie opracowane zbiory z Działu Regionalnego. Użytkownik przy zwrocie zbiorów otrzymuje odcinek rewersu potwierdzający zwrot – po sprawdzeniu kompletności materiałów przez dyżurującego bibliotekarza. 
Istnieje również możliwość zamówienia kwerendy. Zamówienie kwerendy następuje osobiście na specjalnym formularzu. Po przyjęciu podpisanego formularza kwerendy bibliotekarz powiadamia zamawiającego o przewidywanym czasie realizacji kwerendy. Jednocześnie bibliotekarz zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania kwerendy szczególnie pracochłonnej lub wymagającej poszukiwań w materiałach spoza zbiorów Biblioteki. Realizacja kwerendy następuje poprzez przekazanie lub przesłanie na adres poczty elektronicznej zamawiającego wypełnionego formularza realizacji kwerendy w Dziale Regionalnym Biblioteki. 


Bibliotekarz może odmówić udostępniania zbiorów regionalnych ze względu na ich stan opracowania, stan zachowania lub zastrzeżenia prawne.
Studenci i uczniowie przygotowujących prace dyplomowe lub inne prace zaliczeniowe mogą korzystać ze zbiorów regionalnych specjalnych oraz zamawiać kwerendy w zbiorach regionalnych specjalnych po przedłożeniu pisma polecającego lub zaświadczenia od promotora lub opiekuna naukowego ze wskazaniem tematu i celu badań.
Zbiory regionalne znajdujące się w zasobach Działu Regionalnego Biblioteki udostępniane są tylko do użytku osobistego. Ich rozpowszechnianie i publikacja w jakiejkolwiek formie oraz przez jakiekolwiek medium elektroniczne lub tradycyjne wymaga każdorazowo zgody Biblioteki oraz stosowanie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Na każde konto biblioteczne można wypożyczyć jednorazowo osiem publikacji, w tym: książki, audiobooki i czasopisma (dalej: książki). Zbiory wypożyczone są na okres 30 dni. Gdyby zaistniała konieczność przedłużenia terminu wypożyczenia, czytelnik może zgłosić bibliotekarzowi prośbę o prolongatę telefonicznie, mailowo lub podczas wizyty w bibliotece. Prolongaty książek można również dokonać samodzielnie logując się na swoje konto biblioteczne, na naszej stronie internetowej. Należy pamiętać, że przedłużenie terminu wypożyczenia książek jest możliwe najwcześniej na 7 dni przed terminem zwrotu oraz pod warunkiem, że inni czytelnicy nie czekają na dostęp do wypożyczonego przez Państwa tytułu. 

Regulaminy Mediateki - Biblioteki Miejskiej w Wieliczce znajdziecie  TUTAJ.


 

760325