Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Zasady korzystania

Treść

1. Korzystanie z Działu dla Dzieci i Młodzieży Mediateki Biblioteki Miejskiej w Wieliczce jest bezpłatne. 
2. Aby zapisać się do biblioteki należy:
- zapoznać się z regulaminem Mediateki – Biblioteki Miejskiej w Wieliczce
- okazać aktualny dokument stwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna lub tymczasowydowód tożsamości)
- wypełnić kartę zapisu (za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni, którzy podpisują w jego imieniu kartę zapisu) 
- przy zapisie do Biblioteki zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, nr pesel, imię ojca, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku  życia dodatkowo: imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, nr pesel oraz adres zamieszkania i telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego.
- osoby zameldowane poza województwem małopolskim zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o  adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji.
3. Przy zapisie użytkownik otrzymuje bezpłatnie Kartę Biblioteczną upoważniającą do korzystania ze zbiorów Mediateki – Biblioteki Miejskiej w Wieliczce oraz jej filii na terenie miasta i gminy Wieliczka.
4. Karta Biblioteczna jest przypisana jednemu Użytkownikowi i musi zostać przez niego podpisana    (w imieniu dzieci kartę podpisuje rodzić lub opiekun prawny).
5. Za zgubienie lub zniszczenie Karty Bibliotecznej odpowiada Użytkownik.
a. w przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży Karty Bibliotecznej Użytkownik może otrzymać nową, po uiszczeniu opłaty 10zł
b. w przypadku zagubienia Karty Bibliotecznej Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić zaistniały fakt Mediatece – Bibliotece Miejskiej w Wieliczce 

Regulaminy Mediateki - Biblioteki Miejskiej w Wieliczce znajdziecie TUTAJ.

 

760326