Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Prasa lokalna

Treść

PRASA LOKALNA

Prasa lokalna pełni bardzo istotną funkcję rozwoju społeczeństwa. Relacjonuje ona życie całej wspólnoty lokalnej oraz informuje o bieżącej działalności władz. W danej miejscowości pełni ona również funkcję edukacyjną i kulturalną. Integruje ona całe środowisko lokalne oraz pozwala zachować więzi społeczne. Oczywiście nie zapominajmy również o tym, że jest miejscem  reklamowo – ogłoszeniowym, tak bardzo ważnym dla lokalnych przedsiębiorców i czytelników.

Czasopisma i gazety lokalne z powiatu wielickiego gromadzone w Dziale Regionalnym:
- Panorama Powiatu Wielickiego 
- Puls Wieliczki
- Sportowa Wieliczka
- Gazeta Wieliczka.pl
- Głos Wielicki
- Kurier Wielicki
- Kurier Powiatowy
- PDM – Pismo Dla Myślących
- Kulturetka
- Solanka
- Wiadomości górnicze
- Zwiastun Kulturalny
- Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka
- Kopalnia
- Życie Wieliczki i Powiatu
- Wiadomości Wielickie

794967