Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Historia

Treść

1945
Założenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, przy ulicy Moniuszki. Kierowniczką zostaje Maria Adela Qurini. Przeniesienie biblioteki do Magistratu i ustalenie stałych godzin udostępniania.

1946
Kierowniczką biblioteki zostaje Maria Witowska.

1947
Miejska Biblioteka Publiczna zostaje wpisana do Ogólnego Rejestru Bibliotek Ministerstwa Oświaty i Ministerstwa Administracji. Wydatki na jej utrzymanie zostają zaplanowane w budżecie miasta.

1949
Powstanie biblioteki publicznej w Koźmicach Wielkich.

1954
Powstanie biblioteki publicznej w Raciborsku i Śledziejowicach.

1955
Powstanie biblioteki publicznej w Węgrzcach Wielkich.

1956
Biblioteka zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy ks. Z. Goliana 6.

1958 
Powstaje Koło Przyjaciół Biblioteki.

1962
Biblioteka otrzymuje nowy lokal w Pałacu Konopków przy ul. Słowackiego 22.

1965
Na miejsce odchodzącej na emeryturę Marii Witowskiej, kierowniczką zostaje Zofia Łopacińska.

1970
Na os. Kościuszki zostaje otwarta Filia Biblioteczna połączona ze świetlicą osiedlową.

1973
Dla poprawienia obsługi czytelników utworzono Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Miejska Biblioteka Publiczna przejmuje Gromadzką Bibliotekę Publiczna w Krzyszkowicach jako Filię Nr 2. Powstaje filia biblioteczna w Zabawie.

1974
Powstanie biblioteki publicznej w Chorągwicy.

1975
Na emeryturę przechodzi Zofia Łopacińska, a na jej miejsce zostaje przyjęta Teresa Kocoń. Zmiany administracyjne w kraju powodują także zmiany w strukturach bibliotek. W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej wchodzi sześć bibliotek gromadzkich tworząc dalsze filie biblioteczne. Zmienia się także nazwa biblioteki na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. Ulega zmianie organizacja biblioteki, zostaje wydzielony księgozbiór niebeletrystyczny i utworzona zostaje czytelnia. Powstają nowe działy: dział terenowy oraz dział gromadzenia i opracowania zbiorów.

1982
Powstaje NSZZ „Solidarność” przyporządkowany Komisji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

1984-1985
Siedziba biblioteki, czyli Pałac Konopków ulega coraz większemu pogorszeniu. Dla bezpieczeństwa czytelników Oddział dla Dzieci zostaje przeniesiony na Plac Kościuszki, a pozostałe pomieszczenia podparte drewnianymi stemplami. Rozpoczynają się żmudne starania o nowy lokal.

1987
Wskutek awarii w instalacji elektrycznej, wybucha pożar w bibliotece w Pałacu Konopkóww w pomieszczeniu wypożyczalni popularno – naukowej.

1988
Biblioteka przeprowadza się do wyremontowanego budynku przy ul. Żwirki i Wigury 2.

1992
Dobudowanie nowego budynku jest uwieńczeniem starań burmistrza Zbigniewa Zarębskiego i dyrektor Teresy Kocoń. Wszystkie agendy biblioteki znajdują miejsce w tych dwóch budynkach.

1993
Dyrektor Teresa Kocoń otrzymuje nagrodę w dziedzinie Kultury i Sztuki.

1995
Zakup pierwszego komputera – rozpoczęcie procesu komputeryzacji biblioteki.

1997
Dyrektorem biblioteki zostaje Zofia Hankus-Wszołek.

1999
Zakup komputerów oraz wzmożenie prac na rzecz komputeryzacji biblioteki. Utworzenie działu regionalnego, który gromadzi i kataloguje wszelkie informacji o regionie.

2000
Na podstawie porozumienia między samorządami Bibliotece powierza się pełnienie zadań biblioteki publicznej na terenie powiatu wielickiego.

2001
Remont biblioteki – adaptacja poddasza na salę wystawowo-konferencyjną.

2005
60. lecie działalności wielickiej biblioteki. Cykl imprez promujących bibliotekę w jubileuszowym roku. Powstanie strony internetowej naszej biblioteki.

2006
Zakup książek cyfrowych dla osób niewidomych i słabo widzących w formacie „Czytak”.

2007
Remont wszystkich filii bibliotecznych.

2008
Po 34 latach pracy na emeryturę przeszła Zofia Hankus-Wszołek. Dyrektorem zostaje Agata Czarnota-Bajorek. Początek modernizacji działów udostępniania.

2009
Wdrożenie elektronicznego sytemu bibliotecznego Patron zapewniającego kompleksową obsługę biblioteki;
Jubileusz 60-lecia Filii bibliotecznej w Koźmicach Wielkich, 55-lecia Filii w Raciborsku i Śledziejowicach oraz 35-lecia Filii w Chorągwicy.

2010
Rozpoczęcie wdrażania sytemu bibliotecznego Patron w filiach bibliotecznych naszej gminy;
Nowa oferta biblioteczna – książki do słuchania czyli audiobooki;
Zofia Hankus-Wszołek, emerytowana dyrektorka Biblioteki odznaczona złotym medalem za długoletnią służbę, nadanym przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego;
Jubileusz 55-lecia filii bibliotecznej w Węgrzcach Wielkich;
Przeniesienie i uroczyste otwarcie Filii Miejskiej nr 1 w nowo wyremontowanym budynku na Os. Kościuszki 8 (35-lecie filii).

2011
Przystąpienie do Programu Rozwoju Bibliotek;
Wizyta przedstawicieli bibliotekarzy z Ukrainy, laureatów konkursu ogłoszonego w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek na Ukrainie;
Przystąpienie do realizacji międzypokoleniowego projektu w ramach Programu Grundtvig „Uczenia się przez całe życie” i koordynacja całości projektu.

2012
Udział wielickiej biblioteki (jako jednej z 10 bibliotek w Polsce) w odbywających się w Kijowie  na Ukrainie targach bibliotek pod hasłem „Nowoczesne biblioteki na rzecz rozwoju lokalnych społeczności”;
Uczestnictwo w V Forum Młodych Bibliotekarzy „Biblioteka nowego wieku – w dążeniu do jedności tradycji i nowoczesności” w Ługańsku na Ukrainie;
Jadwiga Duda, kierownik  Działu Regionalnego wielickiej biblioteki, laureatką nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej.

2013
Udział delegacji wielickich bibliotekarzy w spotkaniu partnerskim w ramach programu Grundtvig – „Uczenie się przez całe życie” w Angouleme we Francji; 
Wyjazd młodzieży działającej przy wielickiej bibliotece do Hiszpanii w ramach międzynarodowej wymiany „Juicy lifestyle”.

2014
Przystąpienie do pilotażowej edycji projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Strefa Innowacji;
Wdrożenie nowego pakietu nowoczesnych usług bibliotecznych: rezerwacje, zamówienia, przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu i zwiększenie liczby wypożyczanych zbiorów;
E-booki  w wielickiej bibliotece;
Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla rozwoju czytelnictwa. Wielicka biblioteka znalazła się w gronie 14 wyróżnionych bibliotek w Polsce, które w 2013 roku w sposób szczególny wyróżniły się i działały na rzecz rozwoju czytelnictwa. Dyplom z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odebrała Dyrektor Agata Czarnota-Bajorek; 
Udział wolontariuszy działających przy wielickiej bibliotece w międzynarodowej  wymiany „TEAM – Thing before Eating Angouleme Meeting” we Francji;
Jubileusz 60-lecia filii bibliotecznej w Śledziejowicach.

2015
Perła Powiatu Wielickiego. Nagroda Starosty za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Wielickiego dla wielickiej biblioteki za całokształt działalności;
Wizyta przedstawicieli wielickiej biblioteki w Rumuni w ramach międzynarodowego projektu PRISMA i uczestnictwo w seminarium poświęconemu mediom społecznościowym;
Jubileusz 70.lecia wielickiej biblioteki. Przez cały rok dla czytelników czekało moc atrakcji związanych z obchodami. Finałowa jubileuszowa gala odbyła się 17 października na patio CER Solne Miasto; 
Uroczyste otwarcie Filii bibliotecznej w Śledziejowicach w nowym lokalu i w nowoczesnej aranżacji wnętrz;
Uruchomienie elektronicznego systemu wypożyczania książek w Filii bibliotecznej w Koźmicach Wielkich.

2016
Wypożyczalnie wielickiej biblioteki – miejscem noclegów dla wolontariuszy uczestniczących w  Światowych Dniach Młodzieży na „Polach Miłosierdzia” w Brzegach;
Rozpoczęcie budowy Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliczce, w którym ma mieścić się nowa siedziba biblioteki.

2017
Nowy profil na portalu społecznościowym – Instagramie;
Uroczyste otwarcie Filii bibliotecznej w Węgrzcach Wielkich z udziałem władz samorządowych, dyrektorów i nauczycieli okolicznych szkół i przedszkoli, sołtysów i Rady Soleckiej wsi Węgrzce Wielkie, czytelników i mieszkańców. 

2018
Nowa oferta w Dziale dla Dzieci i Młodzieży – gry planszowe;
Biblioteka na kolejnym kanale społecznościowym – Twitterze;
16 września otwarcie budynku Wielickiej Mediateki;  
Od 19 listopada wielicka biblioteka, mieszcząca się przy ul. Żwirki i Wigury 2 zostaje zamknięta z powodu przeprowadzki do nowej siedziby biblioteki;Uruchomienie elektronicznego systemu wypożyczenia książek w Filii bibliotecznej w Chorągwicy, Węgrzcach Wielkich, Śledziejowicach, Zabawie i na os. Krzyszkowice;
Remont filii bibliotecznej na os. Krzyszkowice z projektu Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na 2018/2019 rok oraz jej uroczyste otwarcie.

2019
26 stycznia uroczyste otwarcie Wielickiej Mediateki, w której mieścić się będzie biblioteka. Poświęcenie nowo otwartego budynku przez ksiądza Kardynała Stanisława Dziwisza, w obecności Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła i licznych zebranych samorządowców;
28 stycznia otwarcie wypożyczalni bibliotecznych w nowej siedzibie na Placu Mieczysława Skulimowskiego 3, w budynku Wielickiej Mediateki;
Uruchomienie nowego stanowiska z katalogiem online;
Zakończenie remontu filii bibliotecznej w Koźmich Wielkich z projektu Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na 2018/2019 rok oraz uroczyste jej otwarcie w nowej aranżacji wnętrz;
24 września, po długo oczekiwanej przerwie, otwarto nową siedzibę Filii bibliotecznej w Raciborsku w nowocześnie zaaranżowanych pomieszczeniach; 
Filia biblioteczna w Raciborsku i na os. Kościuszki uruchamia elektroniczny system wypożyczania książek i tym samym zakończył się proces jego wdrażania na terenie bibliotek naszej gminy. 1 karta – 9 bibliotek;

2020
Uruchomienie infokiosku oraz terminalu płatniczego; 
12 marca w związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju spowodowaną koronawirusem do odwołania zostały zamknięte instytucje kultury, w tym wielicka biblioteka oraz jej wszystkie filie. W związku z tym wprowadzony został w bibliotece stan prewencji epidemicznej i pracownicy przeszli w tryb pracy zdalnej;
30 marca zmiana nazwy instytucji: z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce na Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce;
18 maja – wznowienie działalności wielickiej biblioteki i jej filii na nowych zasadach funkcjonowania i z obostrzeniami sanitarnymi; 
Wprowadzenie nowej wersji katalogu OPAC oraz zmiany zasad logowania do katalogu zbiorów bibliotecznych;
Nowe usługi w filiach bibliotecznych – audiobooki i książki z dużymi literami.

2021
9 marca – uruchomienie nowej usługi - wrzutnii do zwrotu materiałów bibliotecznych, czynnej przez całą dobę, stojącej przed budynkiem Mediateki;
W wieku 75 lat zmarła mgr Teresa Kocoń, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce w latach 1975-1996;
Uruchomienie nowej strony internetowej.

 

760313