Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Lekcje biblioteczne

Treść

Oferta nieodpłatnych zajęć bibliotecznych dla szkół podstawowych i przedszkoli. Tematyka i forma zajęć realizowana jest w oparciu o bogaty księgozbiór oraz dostosowana do programu edukacyjnego danej grupy uczniów. Wycieczka edukacyjna do biblioteki stanowić może atrakcyjną formę zajęć. Zetknięcie się uczniów z biblioteką umożliwia poznanie nowoczesnego warsztatu informacyjnego oraz uczy dzieci samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki.  

Nauczyciele pragnący skorzystać z oferty lub chcący zrealizować własny temat lekcji bibliotecznej proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie tematu i terminu telefonicznie pod nr 512 920 033; mailowo: raciborsko@biblioteka.wieliczka.eu lub osobiście w bibliotece.

 

760325