Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

X-box

Treść

Tańcz, skacz, walcz, graj w piłkę... w wielickiej bibliotece, czyli Xbox 360 + Kinect.
Mamy do zaoferowania następujące tytuły: 
•    Rayman Legends, 
•    Lego Hobbit, 
•    Kinectmals,
•     Legendy sowiego królestwa, 
•    FIFA 16, 
•    Dance Central 3, 
•    Kinect Sports (sezon 1 i 2), 
•    Kinect Adventures.

Prosimy o zapisy: dzialdzieciecy@biblioteka.wieliczka.eu

Zasady korzystania:

1. Gry Xbox udostępnia Dział dla Dzieci i Młodzieży w ustalonych dniach i godzinach (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja czasu gry).
2. Korzysta się z gier Xbox będących własnością Biblioteki.
3. Z gry może korzystać jednorazowo od 1 do 2 osób.
4. Z gier Xbox korzysta się w turach godzinnych z możliwością przedłużenia, o ile nie ma innych oczekujących.
5. Grać można wyłącznie w gry odpowiednie do wieku użytkownika.
6. Rozpoczęcie i zakończenie gry następuje za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza.
7. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z gier interaktywnych wyłącznie pod nadzorem rodzica lub dorosłego opiekuna.
8. Korzystając z gry należy zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się powierzonymi urządzeniami oraz nie zakłócać korzystania z biblioteki innym użytkownikom. 
9. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu, a w przypadku osoby nieletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.
10. W przypadku osób niepełnoletnich rezerwacja tury powinna zostać dokonana przez rodzica/opiekuna i jest ona jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe wynikające z nieprzestrzegania regulaminu lub niewłaściwego zachowania osób korzystających z konsoli.
11. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z gier interaktywnych. Decyzję o pozbawieniu dostępu podejmuje bibliotekarz.

794947