Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / 17-23 maja 1920

100 lat temu w Wieliczce / 17-23 maja 1920

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

>>> 17-23 maja 1920 <<<

O katastrofie kolejowej w Jarosławiu pisali m.in. Gazeta Lwowska (nr 114, 21 maja 1920, s. 4), Wiek Nowy (nr 5697, 21 maja 1920, s. 6), Nowa Reforma (nr 123, 23 maja 1920, s. 3) oraz Kurjer Lwowski (nr 125, 21 maja 1920, s.1). Jednym z rannych został Stanisław Szulmowski, pułk. art. pol. 3 dyw. , poczta polowa 33, przynależny do Wieliczki.

Ciekawy wątek wielicki pojawił się przy okazji organizacji wystawy w Muzeum Hutten-Czapskich przy ulicy Wolskiej w Krakowie m. in. ze zbiorów uratowanych z pożogi wojennej. W jednej z sal, obok „osiołka z Chrystusem do palmowej niedzieli (z Szydłowca), wydartego z rąk agentów British Museum” umieszczono „w oszklonej szafce róg wielicki, dar z roku 1534 Zygmunta Starego dla górników (który już był w posiadaniu Rotschilda)”. O wystawie i wielickim rogu piszą Nowa Reforma (nr 120, 20 maja 1920, s. 2; nr 118 z 17 maja 1920, s. 2), Głos Narodu (nr 117, 17 maja 1920, s. 2), Czas (nr 116, 17 maja 1920, s. 2). My wiemy, a czy Wy wiecie, jak teraz nazywa się ulica Wolska? - bo ta co w Krakowie ul. Wolską obecnie się zowie, nie jest tą ul. Wolską z 1920 roku.

Wieliczanie zainteresowani pożyczką państwową powinni udać się do Powiatowej Kasy Oszczędności w Wieliczce, a  A. Windak powinien się zwrócić do Składowni Dyrekcyi poczt i telegrafów we Lwowie, gdyż zalega i czeka tam na niego niedoręczalna zwrotna przesyłka pocztowa. Planujący sianokosy i modernizację swojego gospodarstwa mogą wybrać się do Zarządu Dóbr w Biskupicach, który oferuje dwie amerykańskie kosiarki oraz żniwiarko-wiązałkę. Sianokosów zapewne w czerwcu i lipcu nie planuje Pan Karol, który na owe miesiące prawdopodobnie uda się na odpoczynek w Tatry.

Aprowizacja wszelka nadal jest tematem ważnym, do tego stopnia że prasa sumiennie informuje o podróżach ministra aprowizacji. Przewidziane jest zwiedzanie i odbycie szeregu konferencyi „z fachowymi czynnikami krakowskimi, po czem zbada stosunki aprowizacyjne Wieliczki i zagłębia krakowskiego” (Nowa Reforma nr 118, 17 maja 1920, s. 2). W konferencyi w Radzie Miejskiej w Krakowie uczestniczył burmistrz Aywas z Wieliczki (Nowa Reforma nr 122, 22.05.1920, s. 2). Inne podróże do Wieliczki także prasa rejestruje: posła angielskiego sir Horacego Rumbolda z żoną oraz Miejscowego Komitetu Plebiscytowego (z okolic Cieszyna lub Dziedzic). Dość szczegółowo nad „podróżami” i „pielgrzymkami”, tym razem wyborczymi, rozwodzi się także Piast opisując wędrówki i działania agitatorów komitetów wyborczych lub samych kandydatów.

Wspomnieć należy także, iż Robotnik Polski informuje o uroczystych obchodach rocznicy wydania encykliki papieża Leona XIII „Rerum novarum”, zwanej „Ewangelią robotniczą”, która porusza kwestie robotnicze w kontekście pojawiania się ruchów socjalistycznych.  Obchody zorganizowali wieliczanie z ugrupowań chrześcijańsko-robotniczych, pod przewodnictwem ks. M. Selwy oraz księdza katechety Jasieńskiego. Na łamach tego czasopisma także dowiadujemy się o smutnym losie Maryana Ziembińskiego, lekarz górników salinarnych, który „padł jako żołnierze na posterunku”.

Więcej wieści z Wieliczki sprzed 100 lat za tydzień!

Opis wycinków z grafiki:
Źródło internetowe / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Zdjęcia

740075