Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / 26.04-9.05.1920

100 lat temu w Wieliczce / 26.04-9.05.1920

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

>>> 26 kwietnia - 9 maja 1920 <<<

O losach dworów w Sygneczowie i Sierczy oraz ich nowych niespodziewanych właścicieli rozpisują się w podbnym tonie nadal Piast (2 maja), Czas (26 kwietnia), Górnoślązak (30 kwietnia), Głos Śląski (8 maja), Robotnik Rolny (9 maja), Przewodnik Katolicki (9 maja).

W kopalni wielickiej przy okazji 1 oraz 3 maja rozgorzały batalie o to, kto będzie i kiedy miał dzień wolny od pracy i dlaczego. Wieszano ogłoszenia, potem zrywano zanim je przeczytano, wieszano nowe, głoszące coś innego... Przy okazji obchodów 3 maja propagowano także w Wieliczce ideę „Pożyczki Odrodzenia”, czynu obywatelskiego przyczyniającego się do budowy odrodzonego państwa, o czym wspominają redakcje Naprzód (8 maja) i Głosu Narodu (6 maja).

Sumiennie prasa donosi o haniebnej epopei bandyckiej po regionie wielickim oraz o losach niektórych z bandytów pojmanych i przed sąd skutecznie doprowadzonych: Goniec Krakowski (28 kwietnia, s. 5), Naprzód (26 kwietnia, s. 4), Nowa Reforma (28 kwietnia, s. 2), Czas (28 kwietnia, s. 2), Iskra (29 kwietnia, s. 3), Kurjer Poranny (27 kwietnia, s. 4), Dziennik Ludowy (7 maja, s. 4). Panowie rozmach i fantazję mieli, siejąc postrach na terenach wielickich, skawińskich i podgórza krakowskiego. Istny scenariusz na western, tylko trzeba zdecydować, kto będzie głównym bohaterem pozytywnym, co może przysporzyć problemów, bo zaangażowanych w łowy było zapewne wielu. Natomiast jest pewne, że w udanych „łowach” na negatywnych bohaterów pewnych kłopotliwych spotkań brały udział, przypadkowo, bo przypadkowo, ale jednak, same ofiary owych spotkań, o czym kwieciście donosi Nowa Reforma z 30 kwietnia.

Tegoż samego dnia, w czasopiśmie Czas, znalazło się obszerne wspomnienie autorstwa St. Tomkowicza o zmarłym początkiem kwietnia Maryanie Dydyńskim.
Nowa Reforma z 9 maja z kolei zamieszcza wzmiankę o śmierci w połowie kwietnia Marcina Rembacza, uczestnika powstania 1863 roku, byłego radnego wielickiego i dyrektora szkoły ludowej. Redakcja owa powiadamia także o smutnym losie powracającego na ojczysty zagon amerykańskiego wychodźcę Polaka, Pana Władysława z Węgłówki w powiecie wielickim.

Więcej wieści z Wieliczki sprzed 100 lat za tydzień!

Opis wycinków z grafiki:
Biblioteka cyfrowa / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Zdjęcia

740074