Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / 5-11.04.1920

100 lat temu w Wieliczce / 5-11.04.1920

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

>>> 5-11 kwietnia 1920 <<<

O zuchwałym napadzie na probostwo w Łazanach, który miał miejsce 30 marca, Nowa Reforma Poinformowała 6 kwietnia. Ksiądz Kutek odniósł rany postrzałowe. Z probostwa zabrano garderobę, bieliznę i przedmioty wartościowe. A już 10 kwietnia Goniec Krakowski, Głos Narodu oraz Nowa Reforma donoszą, że w jednym z szynków podgórskich służby policyjne dopadły dwóch apaszów, którzy oprócz probostwa w Łazanach plądrowali razem ze swoją bandą karczmy, dwory i zagrody wielickie.

Osoby poszukujące posad miały w tym tygodniu wybór pomiędzy ogłoszeniem z Czasławia o zapotrzebowaniu na ogrodnika oraz na kierownika urzędu pocztowego. O tym drugi donosi Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów z 9 kwietnia. Z kolei rolnicy poszukujący możliwości powiększenia swojego stada krów mogli skontaktować się z zarządem dóbr w Śledziejowicach, który oferował usługi pewnego holenderskiego osobnika...

Robotnik Polski w relacji z posiedzenia komisji aprowizacyjnej w Wieliczce skupił się bardziej na zagadnieniach kompetencji, niż samych decyzjach aprowizacyjnych. Rozważaniu poddano kwestię, czy komisya aprowizacyjna ma głos decydujący w przeciwieństwie do rad aprowizacyjnych, które miały być organem doradczym, autor bowiem odniósł wrażenie wprost przeciwne. Autor apeluje ponadto, by przydziały nie miały cech partyjności i zachłannej chciwości. Jakże chlubne i aktualne postulaty.

Na koniec, warto wspomnieć o przemilczanej w zeszłym tygodniu, a jednak chlubnej akcji, o której wspomina Gazeta Warszawska z 2 kwietnia. Na obronę kresów organizuje się w Polsce po listopadzie 1918 roku wiele składek oraz akcji wspierających. Jedną z nich jest „Ruchoma Wystawa Kultury polskiej” zainicjowana przez Lwowski Komitet Obrony Kresów. Aby wystawą tą uświadamiać ludność kresów o wielkości Polski apeluję się o zbiórkę książek, albumów, fotografii, reprodukcji obrazów wydarzeń ważnych dla historii Polski, portretów, widoków Polski. Wystawę tę będzie się następnie prezentować tym, którzy „jej [Polski] jeszcze nigdy nie widzieli”. 

Za tydzień garść nowych informacji z prasy codziennej sprzed 100 lat!

Opis wycinków z grafiki:
Źródło internetowe / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Narodowa Biblioteka Cyfrowa

Zdjęcia

760301