Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / 29.03-04.04.1920

100 lat temu w Wieliczce / 29.03-04.04.1920

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

>>> 29.03 -04.04 1920 <<<

Rada powiatowa w Wieliczce poszukuje na stanowisko kierownika ogrodu Piast w Wieliczce. Wymagania są wysokie, ale i stanowisko prestiżowe, wszak aprowizacja wsi i miast i jej stan spędzają sen z powiek wielu politykom i działaczom społecznym. Kimże musi być taki kandydat? Przede wszystkim musi być Polakiem i mieć życie nieposzlakowane, wykształcenie fachowe ze specyalizacyją  w kierunku hodowli szczepów owocowych, bo jak wiadomo, Piast owocem stoi. Oferta określa także pobory, w których interesujące są: dodatki drożyźniane na czas wojny oraz pewna ilość jarzyn (nie samymi jabłkami człowiek przecież żyje…). Zastanawia jednak jeszcze jeden profit: „wolne mieszkanie wraz ze światłem i opałem w ilości 50 cent. metr. rocznie”.  Jak należy rozumieć ten zapis? Po roku pracy nabywasz prawo własności do pół metra kwadratowego mieszkania? Czy może „50 cent. metr.” odnosi się do opału? A czy 50 cent. metr. to  inaczej pół kubika? Hm… Trzeba się zastanowić, bo może gra nie jest warta świeczki…Chociaż te jarzyny brzmią kusząco… Ogłoszenie publikuje Nowa Reforma, Gazeta Lwowska, Czas oraz Głos Narodu.

Nowości Ilustrowane z 3 kwietnia donoszą, iż 20 marca nastąpiło wydarzenie wiekopomne – macierz kopalń polskich odwiedziła grupa pierwszych słuchaczów polskiej Akademii górniczej na czele z dziekanem A. Hoborskim. Na zdjęciu ilustrującym notatkę widać grupę szykownych gentlemanów, w kaszkietach i kapeluszach, a  na schodach, które posłużyły do inscenizacji zdjęcia, widnieją prawdopodobnie kredą napisane „vivant profesorzy oraz „vivat akademia”. I jeszcze tajemnicza liczba 198 napisana nad głowami, na budynku. Czyżby to był zjazd 198 w tym roku? Czy może od otwarcia po I wojnie światowej?

A wracając do spraw aprowizacyjnych, jak donosi Goniec Krakowski z 31 marca, szczególną grupą, o której bezpieczeństwo aprowizacyjne postanowiono zadbać, są rzesze pracujące w urzędach publicznych. W sądzie okręgowym debatowano nad losem NUZY, czyli Naczelnego Urzędniczego Związku Aprowizacyjnego, o której działalności można szerzej poczytać w artykule. Na zjazd przybyli także przedstawiciele spółdzielni z Wieliczki, ponadto wątek wielicki pojawia się przy okazji wyborów do rady nadzorczej NUZY, do której został wybrany m. in. Władysław Gąsiecki, dyrektor szkoły wydziałowej w Wieliczce. W notce z wyborów zaznaczono, iż wybierano przede wszystkim ludzi  miejscowych, gdyż spotkania będą częste, a komunikacja z prowincją pozostawia sobie wiele do życzenia. I słusznie.

Za tydzień garść nowych informacji z prasy codziennej sprzed 100 lat!

Opis wycinków z grafiki:
Źródło internetowe / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Zdjęcia

760325