Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / 1-28 marca 1920

100 lat temu w Wieliczce / 1-28 marca 1920

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

>>> 1-21 marca 1920 <<<

W tym tygodniu wzmianek o sprawach wieliczan niewiele, ale może dlatego, że chyba cały asortyment tematów wyczerpał się we wcześniejszych dniach marca. W początkach miesiąca pisano o strajku kolejarzy i blokowaniu pociągów krakowskich (z chlubnym wyjątkiem dla dzieci i górników z Wieliczki i Bochni), o problemach kopalni związanych ze zmniejszającym się wydobyciem soli (aczkolwiek opinie o tym były skrajnie różne, w zależności od „stronnictwa” prasy) i „nadużyciach socjalistycznych na robotnikach” oraz „czerwonym haraczu”, o czym informuje m.in. Robotnik Polski z 21 marca (s. 1-2) w artykule Uciśniona niewinność oraz Tygodnik Bialski nr 12 (s. 1), w artykule Przyczynek do „czerwonej sprawiedliwości”. Ciekawostkę stanowi informacja o wyświetlaniu filmu w „Chromafotoskopie”, na ul. Floriańskiej w Krakowie pt. Kopalnie soli w Wieliczce. Pojawiło się kilka wzmianek o nowych nauczycielach (J. Wierzbicki, R. Kozioł), a w pisemku Przegląd (organ Związku Wojennego w Charbinie) zamieszczono wiersz Władysława Bełzy ze zbioru „Katechizm polskiego dziecka” pt. „Do polskiego chłopięcia”, w którym autor uwiecznił m.in. sól wielicką. Kwestie aprowizacyjne jak zawsze stanowiły ważną kwestię. Zakład sadowniczy „Piast” miał w tym swój udział – oferował szczepy owocowe „tylko w doborowych odmianach”. Bandyckie napady także się przypomniały – dwór w Jałowicach ostrzelali „salwą”, „zrabowali doszczętnie” „poczem uszli bezkarnie”. Dramatyczną sytuację zakładu wychowawczego w Pawlikowicach oraz nędznym losie sierót, już nie wskutek bezpośredniego bandyckiego napadu, ale klęski wojny, opisuje Czas z 19 marca (s. 3-4) , co potwierdza dyrektor ośrodka X. Józef Machała w swojej odezwie zamieszczonej na łamach tego samego numeru.

>>> 22-28 marca 1920 <<<

Los dworu w Jałowicach podzieliło także gospodarstwo Franciszka Jelenia w Grabiu oraz gospodarza Jakubca w Brzegach, o których to dramatycznych wydarzeniach donosi już prasa w tym tygodniu, bo Goniec Krakowski z 25 marca. Niejaki Pan M. Rachman także postanowił zapisać się niechlubnie na łamach prasy swoimi machlojkami. Ponadto, nie milkną głosy „w sprawie bezprawia, uprawianego w Bochni i Wieliczce na szkodę robotnika przez socjalistów” i „strącek” z zarobków na rzecz „czerwonych łuposkórów”, o czym informuje Postęp z 27 marca (s. 1). W sprawie problemów z dostawą soli sejmowa komisya w końcu, po 18 dniach pracy, już wszystko wie i będzie teraz sporządzać „referat komisyi”.

A z ogłoszeń drobniejszych: gdyby ktoś szukał pracy w zawodzie ogrodnik, na wsi, znał się na warzywnictwie oraz pszczelarstwie, to do Czasławia powinien był się udać, a gdyby komuś zbywało 20 morgów gruntu przy kolei w wielickim regionie to z poszukującym takowych można się skontaktować przez biuro ogłoszeń Feliksa Stattera w Krakowie.

Za tydzień garść nowych informacji z prasy sprzed 100 lat!

Opis wycinków z grafiki:

Źródło internetowe / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

Skróty użyte w grafice:

JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

MBC – Małopolska Biblioteka Cyfrowa

POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

WBC – Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Zdjęcia

740074