Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / CZERWIEC 1919

100 lat temu w Wieliczce / CZERWIEC 1919

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

>> CZERWIEC 1919 <<

Przedsiębiorczość wielicka kwitnie, jak grzyby po deszczu zawiązują się stowarzyszenia w ramach Powiatowego związku chłopsko-robotniczych stowarzyszeń spożywczych w Wieliczce. Na tej kanwie powstały stowarzyszenia spożywcze Wieliczka miasto, w Gorzkowie, w Soboniowicach oraz w Zabawie. O prace nie muszą się martwić osoby, które odpowiedzą na ogłoszenie o wolnej posadzie fachowego pomocnika montera dla elektrowni miejskiej lub katechety rzymsko-katolickiego w Wieliczce. Wieliczanie wspierają nie tylko działalność na swoim terenie, ale także poza nim: Naczelnik Sądu w Wieliczce złożył datek na fundusz pomnika-kaplicy koło Politechniki, dr Wróblewski z Wieliczki założył fundusik na opłacanie hejnalistów krakowskiej wieży mariackiej, głodne dzieci z Lwowa wsparł furman pocztowy a ofiarom katastrofy w Łazach pomaga koło Polskiego Związku Zawodowego Chrześcijańskiego Górników, Hutników i Robotników Salinarnych w Wieliczce. Zainteresowanie zwiedzaniem kopalni także nie słabnie – organizowane są dodatkowe zjazdy (w niedzielę 20 czerwca), Do kopalni przyjeżdżają kolejne zorganizowane wycieczki, np. ze szkoły gospodarczo-warzywnej z Zyczyna, kółka rolniczego z Jędrzejowa, członkowie krakowskiego ogniska nauczycieli i ich rodzin. O aprowizacje Wieliczki będzie teraz dbać spółka „Aprowizacya miast”, spółka zawiązana w Krakowie z inicjatywy „Galicyjskiego miejskiego wojennego zakładu kredytowego”. O zdrowie wieliczan będzie dbał nadal Okręgowy Urząd Zdrowia, którego siedziba będzie co prawda we Lwowie (w gmachu Namiestnictwa), ale Ekspozytura już w Krakowie. Przenoszenie delegatury ministerstw z Krakowa do Lwowa nie wszystkim się jednak podoba. Pod dużym znakiem zapytania stawia się sens odesłania delegata salin wielickich i bocheńskich do Lwowa – żeby rządził telefonicznie?

Opis wycinków z grafiki:
Biblioteka cyfrowa / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
MBC – Małopolska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Zdjęcia

740074