Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / MAJ 1919

100 lat temu w Wieliczce / MAJ 1919

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

>>> MAJ 1919 <<<

O oficjalnym uruchomieniu zjazdów piszą m. in. Goniec Krakowski, Nowa Reforma, Naprzód, Nowości Ilustrowane i Gwiazdka Cieszyńska, ale trzeba przypomnieć, że pierwszy zjazd powojenny odbył się już 16 kwietnia – o czym wspominają Nowości Ilustrowane z 24 maja i zamieszczają zdjęcie pierwszej grupy turystów.

Duże poruszenie wśród salinarzy w Polsce spowodowała także decyzja o powołaniu Dyrekcji Państwowych Zakładów Salinarnych z siedzibą w Krakowie, pod kierownictwem inż. Stanisława Skoczylasa. Z kolei Pan E. Barącz ogłasza zapotrzebowanie aprowizacyjne dla salin wielickich na mięso, podroby, nierogaciznę i łój.

Początkiem maja na łamach Gońca Krakowskiego pojawia się także obszerna relacja z odwiedzin młodzieży wileńskiej w kopalni, które to odwiedziny miały miejsce już  w kwietniu. Niejaki Kazet rozwodzi się nad pięknem kopalni, jej komór, pokazu przeźroczy dzieł Tetmajera, tańcach, muzyce, rzeźbach solnych i jeziorach. To właśnie w podziemiach kopalni młodzież wileńska dowiedziała się o odzyskaniu przez Józefa Piłsudskiego Wilna (Goniec Krakowski nr 118 (5 maja 1919), s. 8 oraz Goniec Krakowski nr 122 (9 maja 1919), s. 2).

Przedsiębiorczość w Wieliczce rozwija się prężnie, co rusz powstają nowe stowarzyszenia i spółki co skrupulatnie odnotowują majowe Wiadomości Gospodarcze oraz Gazeta Lwowska. Przedsiębiorcy wieliccy muszą zapoznać się zasadami obrotu jajami oraz skórami surowymi, a także z najnowszymi cenami soli. A gdyby się zmysł przedsiębiorczy ujawnił u znalazcy zaginionej torby podróżnej z dokumentami dotyczącymi rafinerii hrabiego Adama Skrzyńskiego z Libuszy, to kto wie, czy oprócz soli nie dokopalibyśmy się w Wieliczce do nafty… W obronie i o znaczeniu Kółek Rolniczych dla powiatu wielickiego staje autor „Wasz” w tygodniku Piast. A pracy szuka doświadczony pomolog, pracownica drogerii oraz leśnik (ten ostatni nadal i wytrwale).
Zapowiedziano, iż 10 czerwca odbędzie się ustny egzamin dojrzałości w szkole realnej w Wieliczce, ale wakacje też już są na wokandzie: literat Kazimierz Króliński ma zająć się z ramienia Rady szkolnej krajowej organizacją wakacyjnego pobytu lwowskich dzieci w Wieliczce w ramach akcji „Dzieci na wieś”.

Opis wycinków z grafiki:
Biblioteka cyfrowa / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
MBC – Małopolska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Zdjęcia

709916