Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / KWIECIEŃ 1919

100 lat temu w Wieliczce / KWIECIEŃ 1919

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

>>>KWIECIEŃ 1919<<<

Poseł Wójcik na Sejmie Walnym w kwietniu 1919 roku złożył sprawozdanie z odbudowy powiatu wielickiego i oszacował, iż na ten oraz sąsiednie tereny potrzeba 60 mln koron. Szacuje się, że na skutek działań radzieckich w regionie: Kraków, Podgórze oraz Wieliczka zniszczono 3000 budynków. Kilka słów o spustoszeniu dorzuca pos. tow. Klemensiewicz dodając o znaczeniu ziemi wielickiej dla aprowizacji Krakowa oraz Podgórza i o sytuacji mieszkańców Wieliczki i pomniejszych miejscowości wokół Krakowa.

W Kopalni Soli Wieliczka różne nastroje, zwłaszcza jeżeli chodzi o sól pruską, która zagraża zbytowi soli wielickiej, a tym samym bytowi Kopalni i jej pracowników. W wyniku XV kongresu PPSD do współudziału w zarządach kopalń dopuszczono przedstawicieli salinarzy. Prężną się zdaje być działalność Śląskiego Towarzystwa Handlowego, który w wielicką sól zaopatruje Śląsk, Morawy i Czechy.

Z paskarstwem i lichwą walczą jednak wszyscy. Głos w sprawie wielickich kłopotów podnosi w tej sprawie tow. Czapor (gazeta Naprzód) oraz gazeta Głos Narodu (specjalny artykuł pt. Walka z lichwą / Głos Narodu nr 83 z 14 kwietnia, s. 2). Lichwiarze i paskarze zawyżają ceny towarów aprowizacyjnych, odzieży i mieszkań. „Komitet dla zwalczania lichwy” bierze się jednak za nich ostro!

Na domiar złego, pokłosie wojenne to także tyfus, który w powiecie wielickim pojawił się przez powracających żołnierzy – czy to ze wschodu czy z więzienia krakowskiego. Los powracających żołnierzy nie zawsze jest chwalebny i znośny, ale przynajmniej państwo postanowiło zaopiekować się inwalidami wojennymi i utworzyło generalną oraz okręgowe ekspozytury sekcji opieki Ministerstwa Spraw Wojskowych. Inwalidzi wojenni mieszkając w Wieliczce powinni rejestrować się w generalnej ekspozyturze w Krakowie, która także zawiaduje wypłatami zasiłków.

Ruch turystyczny w kopalniach prężny do tego stopnia, iż zarząd informuje specjalnie o dniach, kiedy zjazdów nie ma, a kiedy są (tylko do południa, od poniedziałku do piątku). W kwietniu gościli w kopalni m. in. młodzież wileńska oraz uczestnicy XV Kongresu PPSD.

Byt wieliczan wspierają dary amerykańskie: 1000 kg mąki, 60 kg słoniny oraz 300 kg mleka konserwowego, ale sami także rwą się do pracy – chłopcy inteligentni, panie kaligrafki i buchalterki oraz leśnicy. Smutne sprawy dotknęły rodzinę Serneckich, którzy chcieliby raz na zawsze ustalić ostateczny los swojego zaginionego w zawirowaniach wojennych syna Wojciecha.

Opis wycinków z grafiki:
Źródło / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
MBC – Małopolska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Zdjęcia

740074