Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / STYCZEŃ 1919

100 lat temu w Wieliczce / STYCZEŃ 1919

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

>>> STYCZEŃ 1919 <<<

Wieliczka przystępowała do wyborów jako 36 okręg wyborczy Kraków-Podgórze-Wieliczka. Zgłoszono kandydatów z kilku list wyborczych, np. lista nr 1 – Polska Partia Socyalno-Demokratyczna Galicyi i Śląska lub lista nr 5 – lista jednocząca 12 stronnictw narodowych (Zjednoczony Komitet Krakowskiego Okręgu Wyborczego). 28 stycznia gazety Nowa Reforma oraz Naprzód ogłosiły częściowe wyniki wyborów, gdzie te dwie listy otrzymały w powiecie wielickim najwięcej głosów.

Wolna Polska powoli odradza lub tworzy od nowa struktury państwowe, a życie toczy się dalej. Mimo, że Wieliczkę i całą Polskę trapią problemy aprowizacyjne, czego wyrazem niech będzie np. zjazd aprowizacyjny miast galicyjskich, wieliczanie wspierają nieustannie Lwów – tym razem przekazali głodującym żywność w naturze. W Krakowie spotkali się także nauczyciele z Wieliczki , członkowie ognisk nauczycielskich, podczas Zgromadzenia Nauczycielskiego. Spotkanie dotyczyło m. in. ustroju szkolnictwa i zatrudnienia nauczycieli. Nie wszystkie problemy można rozwiązać od zaraz – np. sytuacja robotników z kopalni w Wieliczce i Bochni oraz zmniejszenie popytu na sól bocheńską i wielicką. Powoduje to konieczność zdobywania funduszy na cele wynagrodzeń mieląc tańszą sól z eksportu, a nie swoją własną.

Gratulacje z okazji zaręczyn na łamach prasy przyjmują Selig Unger z Jasła i Zofia Wimmer z Wieliczki oraz Salomea Scharf z Wieliczki i Józef Sturm z Sanoka. Mamy nadzieję, że gratulacji z okazji zaręczyn doczekał się także pewien wielicki górnik, który obwieścił swoje matrymonialne „pragnienie” na łamach Gońca Krakowskiego. Do lepszego świata odeszli Józefa z Hr. Romerów Szczerbińska i Bolesław Szczerbiński. Do wolnej Polski ma wrócić niebawem Konrad Uhl, polski oficer z Wieliczki w niewoli włoskiej. Ponadto, magistrat poszukuje ubrań dla policji, niejaka Adela Sasowa samoistnej kucharki w średnim wieku, a folwark pod Wieliczką nadal do sprzedania. W Towarzystwie Bankowym w Wieliczce zmiany personalne, a Powiatowa Kasa Oszczędności w Wieliczce znowu obniża stopę procentową od wkładek.

Ciekawi „twarde łoże”, którym pokarano dwie obrotne wieliczanki, które parały się handlem nie koniecznie zgodnie z prawem. Ciekawostka niejako wielicka pojawia się także w artykule dra Józefa Rafacza z Przewodnika Naukowego i Literackiego na temat gromad w ustroju dawnej wsi małopolskiej. Wspomina się w owym artykule o stosowanej w XVII wieku „mierze wielickiej” sprzedaży zboża. Czy wiadomo coś o takiej mierze?

Opis wycinków z grafiki:
Źródło / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
MBC – Małopolska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
IKC - Ilustrowany Kurier Codzienny

Zdjęcia

740075