Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / LISTOPAD 1918

100 lat temu w Wieliczce / LISTOPAD 1918

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

>>>LISTOPAD 1918<<<

Także w Wieliczce dużo zmian, przede wszystkim z udziałem robotników. W zarządzie salin zasiądą robotnicy wybrani przez Radę Robotniczą, którzy będą brać udział w comiesięcznych naradach zarządu. „Ci mężowie zaufania (w każdym dziale po jednym) będą współdziałać w pilnowaniu produkcji, sprzedaży, aprowizacji; także ustanowiono dział sanitarny”. Ustalono także sprawy związane z płacami, emerytami oraz chorymi, a także powołano Straż Robotniczą do obrony salin. Dwunastu przedstawicieli robotników wielickich zasiądzie także w radzie miejskiej pod przewodnictwem burmistrza Aywasa.  Pierwsze posiedzenie owej uzupełnionej rady „było pod każdym względem imponujące”. Przedstawiono żądanie pięcioprzymiotnikowych wyborów do gmin dla wszystkich mieszkańców dorosłych gminy obojga płci. Obradowano także nad losem miejskiej cegielni. Po wcześniejszych niepokojach w Wieliczce już także śladu nie ma – górnicy pilnują salin i swoich warsztatów, a wojsko miasta, jednakże jeszcze nie wszyscy dowierzają przejęcia władzy w Galicji przez wojsko polskie i PKL. Powstaje także straż honorowa bezpieczeństwa publicznego, a komendę wojskową w Wieliczce przejmuje kpt. Szczepański.

Jednak mimo podjętych środków bezpieczeństwa wielicka plebania stała się pod koniec miesiąca ofiarą bandyckiego napadu. Ośmiu zamaskowanych bandytów ukradło z kasy wertheimowskiej 4000  K, a gdyby nie spóźnili się o jeden dzień moglibyli ukraść i dziesięć razy więcej. Warto zwrócić uwagę na bohaterską postawę służby z plebani oraz księdza, którzy stanęli w obronie pieniędzy nie swoich, a „publicznych ludzi biednych”. Wojsko jednak szybko się zreflektowało i rozpoczęło pościg do Krzywczyc za bandytami. Kopalnia soli także otarła się o przestępstwo – pasy transmisyjne zainteresowały niejakiego Pana Stanisława, ale szybko dokonano aresztowania i wyjaśnienia sprawy. W międzyczasie towarzystwo spożywczo salinarne w Wieliczce ogłasza powstanie biura sprzedaży soli stołowej – ciekawie czy sprzedaż odbywać się będzie po cenach ustalonych na niedawnym zebraniu salinarnym?

Opis wycinków z grafiki:
Źródło / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
MBC – Małopolska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
IKC - Ilustrowany Kurier Codzienny

Zdjęcia

660168