Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / SIERPIEŃ 1918

100 lat temu w Wieliczce / SIERPIEŃ 1918

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

>>>SIERPIEŃ 1918<<<

A w Wieliczce tymczasem problemy aprowizacyjne i niepokoje. Wieliczanie widać mocno muszą walczyć z „lichwą zbożowo- jarzynowo- ziemniaczaną”. Goniec Krakowski poświęca dość obszerny tekst zakładowi sadowniczemu „Piast” i jego znaczeniu dla mieszkańców Wieliczki, dla których często warzywa i owoce wytwarzane przez ten zakład są jedyną możliwością zaopatrzenia. Dementowane są także plotki o wywożeniu „poza rogatki gminne” produkcji „Piasta”. A cóż było owymi „gminnymi rogatkami”? Czy mówimy o czymś umownym czy jakimś rzeczywistym punkcie w Wieliczce? Być może, aby uspokoić niepokoje z związku  z problemami z aprowizacją w Galicji wielki objazd regionu urządzili sobie Minister Robót Publicznych – Homann, Minister Galicji – Gałecki, Minister Skarbu – Wimmer i po zwiedzaniu najciężej doświadczonych przez wojnę miejscowości krakowskich udali się do Wieliczki.

Dopiero w sierpniu, ale jednak ogłoszono stypendia dla rok szkolny w Szkole Realnej w Wieliczce, a sąd powiatowy obwieszcza licytacje gospodarstw w Sieprawiu oraz na Rybitwach (do którego należą m. in. krowa, klacz i wóz).

Przypomnijmy także, że Haliczanin, czyli kalendarz powszechny zastosowany do potrzeb wszystkich mieszkańców Galicyi na rok Pański 1918 obwieszcza, iż notaryuszem na prowincyi w Wieliczce w 1918 roku był Emanuel Winter (s. 72), sędzią powiatowym Franciszek Sypowski (s. 63), a adwokatami byli dr Friedberg Gwido, dr Horowitz Mojżesz, dr Łuszczkiewicz Michał, dr Szado Władysław (s. 71).

Opis wycinków z grafiki:
Źródło / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
MBC – Małopolska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
IKC - Ilustrowany Kurier Codzienny

Zdjęcia

660193