Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / LIPIEC 1918

100 lat temu w Wieliczce / LIPIEC 1918

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

>>>>LIPIEC 1918<<<

A w Wieliczce tymczasem różnorakie działania mające na celu polepszenie bytu. Nauczycielstwo szkół ludowych odbyło wiec, podczas którego przeanalizowano sytuację materiaylna owej grupy zawodowej (aprowizacja, uposażenie, warunki zawodu) i złożyło gremialnie petycję do starosty Ruebenbauera. Pani Barbara z Ochmanowa szuka rozwoju i lepszego stanowiska pracy w swoim zawodzie, a z kolei Urząd Pocztowy i Telegraficzny z Wieliczki, aby lepiej obsługiwać mieszkańców, szuka pracownika. Co prawda, niezbyt zgodnie z prawem, ale jednak ku polepszeniu bytu swojego dążyli niejaki Pan Władysław rodem z Wieliczki, który „przeprowadzał” meble i garderobę nadporucznika Fuchsa (nie koniecznie za wiedzą właściciela) oraz członkowie szajki tak wyspecjalizowanej, iż potrafili ukraść pierzynę ze śpiącego właściciela… Z pewnością polepszeniu bytu służyły wszelkie stowarzyszenia, gdzie ludzie gromadzili się, wspierali swoim majątkiem i prowadzili działalność – np. Spółka Oszczędności i Pożyczek w Podstolicach czy też Związek Ekonomiczny Urzędników Autonomicznych w Wieliczce. Komisarzowi straży skarbowej drugiej klasy z Wieliczki zapewne także byt się polepszył po otrzymaniu od Jego Cesarskiej i Królewskiej Apostolskiej Mości krzyża wojennego za zasługi cywilne. Czy jednak dodatki do cen zboża galicyjskiego (w związku ze zniszczeniami wojennymi) ucieszyły wszystkich zainteresowanych? W Wieliczce zapowiadane były od 1 grudnia w wysokości 110 koron. Bytu chyba poprawiać nie miała na celu jedynie Powiatowa Kasa Oszczędności w Wieliczce – oprocentowanie wkładek od sierpnia zapowiada na 3%.

A dr Roman Baraniecki z Wieliczki  (ten żyjący 100 lat temu zapewne) odwiedza Kraków i melduje się w Hotelu Francuskim. Dziennik „Naprzód” prowadzi z kolei polemikę z czerwcowymi doniesieniami w prasie o antysemickich wystąpieniach m. in. w Wieliczce.


Opis wycinków z grafiki:
Źródło / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
MBC – Małopolska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
IKC - Ilustrowany Kurier Codzienny

Zdjęcia

794947