Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / CZERWIEC 1918

100 lat temu w Wieliczce / CZERWIEC 1918

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

W Królestwie Polskim 21 czerwca dokonano uroczystego otwarcia Rady Stanu – organu powołanego przez Radę Regencyjną, który miał pełnić funkcję parlamentu, ale finalnie nie odegrał żadnej ważnej roli w budowie państwa polskiego i w październiku została rozwiązana.

>>> CZERWIEC 1918 <<<

A w związku z Wieliczką, podobnie jak w maju, prasa wspomina o minowaniu Wiktora Pogorzelskiego, dotychczasowego dyrektora szkoły realnej w Wieliczce dyrektorem II szkoły realnej w Krakowie. W temacie szkolnym pozostając, do wiadomości czytelników czerwcowego Głosu Narodu podano nazwiska wielickich uczniów, którzy zdali u Michała Rembacza egzamin dojrzałości.

Ciekawi i dziwi tajemnicza korespondencja Magistratu Wieliczki z redakcją Ilustrowanego Kuriera Codziennego, na którą redakcja owego daje dość lakoniczną, ale budzącą wyobrażenie o charakterze korespondencji, odpowiedź.

Nowa Reforma opisuje dość szczegółowo bandycki napad na handlarza skór w Łapanowie pod Wieliczką. Gazeta Lwowska donosi nadal skwapliwie, że w Czasławiu konie ciągle chorują, a pakiety nienadanych paczek nadal zalegają w centrali galicyjskiej poczty. Wieliccy lekarze mogli już zgłaszać się po swój przydział spirytusu do palenia do firmy Roim i Spółka. Fryzjer Adolf Weinberger nadal poszukuje pomocnika, a tajemniczy Pan Szewczyk z Wieliczki tym razem chętnie kupi kamienicę w Krakowie, ale kto wie - może jednak zdecydował się na wielicki sad złożony aż z 70 drzew owocowych…

W Krakowie starsi i doświadczeni wieliczanie wzięli udział w zebraniu stronnictwa społeczno-narodowego, a młodsi zwiedzali Wawel i miasto. Zarówno jedni jak i drudzy zapewne dostali się do Krakowa pociągiem, o którego kursach informuje np. Nowa Reforma.

Tygodnik Łódzki, powołując się na słowa korespondenta ze Lwowa, wspominał o niepokojach o charakterze antysemickim m.in. w Wieliczce, ale o tym więcej można będzie poczytać w lipcu w dzienniku krakowskim Naprzód, który wdał się w polemikę z doniesieniami o rzekomych incydentach.

Opis wycinków z grafiki:
Źródło / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
MBC – Małopolska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
N. Reforma - Nowa Reforma (tytuł czasopisma)
IKC - Ilustrowany Kurier Codzienny (tytuł czasopisma)

Zdjęcia

760302