Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / KWIECIEŃ 1918

100 lat temu w Wieliczce / KWIECIEŃ 1918

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

>>>KWIECIEŃ 1918 <<<
 
A w Wieliczce… także zmiany administracyjne, a mianowicie „zamianowano” radcę sądu krajowego sędziów powiatowych – Stanisława Smagowicza oraz starszych oficyałów kancelaryjnych w IX. klasie rangi - Adama Schmidta, Mojżesza Furschmieda, a także kancelistę Michała Aleksandra Bieńko.
 
To nie koniec „zamianowań” – szkoły także dorzuciły swoje trzy grosze. W szkole ludowej w Wieliczce powołano nauczycielki szkoły im. Królowej Jadwigi – Maryę Chmurską oraz Maryę Sarnecką. Czy żyje jeszcze pamięć wśród wielickich rodzin o owych nauczycielkach? Będąc w temacie szkolnym warto przypomnieć iż młodzież wielicka poznała termin egzaminu dojrzałości w szkołach realnych – uczniowie mieli byli prężyć swoje umysły 14 czerwca.
Do zmian przygotowuje się także Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie i zapowiada w Wieliczce na 13 maja wybór delegatów na ogólne zgromadzenie ww.
 
Historyków ekonomii mogą zaciekawić procedury umarzania weksli oraz papierów wartościowych na wniosek wieliczan. Czy ktoś zdoła wytłumaczyć, dlaczego i na czym takie umarzanie poleg
 
A w Czasławiu koniki nadal chorują...
 
Prasa donosi także o śmierci wieliczanina Władysława Wernera-Jaworskiego, aktora lwowskiego, grającego sumiennie role charakterystyczne i kontuszowe, którego pogrzeb odbył się na cmentarzu Łyczakowskim. 
 
Opis wycinków z grafiki:
Źródło / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką
 
Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
MBC – Małopolska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Zdjęcia

660137