Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / MARZEC 1918

100 lat temu w Wieliczce / MARZEC 1918

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

Tzw traktatem brzeskim, wbrew umowie z Ententą, Rosja postanowiła wycofać się z I wojny światowej, czym spowodowała swoje straty terytorialne oraz dała wolną rękę Niemcom, którzy mogli w końcu zaangażować siły na froncie zachodnim. Co więcej, Rosja zobowiązała się do uniemożliwienia formowania się polskich oddziałów na swoich terenach. Także w marcu przeniesiono stolicę Rosji z Piotrogrodu do Moskwy.

>>> MARZEC 1918<<<

A co się działo w Wieliczce w marcu 1918 roku? Przede wszystkim prasa pisała o górnikach, co dziwić nie powinno nikogo. Ale za to może dziwić, w jakim kontekście – otóż edukacyjnym. Wielicka kopalnia i jej komory na „obrazach świetlnych” stały się bohaterem głównym spotkania oświatowego na prowincji poznańskiej. „Czasopismo górniczo-hutnicze” także uznało temat edukacji górników wielickich jako istotny i poświęciło temu artykuł (o czym dowiadujemy się z opublikowanego spisu treści do numeru 1 z 1918 roku). Zamieszczona została w prasie także recenzja pracy, z wyżej wymienionego czasopisma,  autorstwa inż. Erwina Windakiwicza na temat „opieki socyalnej” w polskim górnictwie solnym. A tymczasem mieszkańcy Wiednia dopytują i rozgoryczenie swoje obwieszczają z przymusu używania na wpół czarnej soli niemieckiej z powodu braków „austryackiej” soli z Wieliczki.

Dowiadujemy się także z prasy, iż w jednej zagrodzie w Czesławiu panoszył się świerzb koński. Widocznie wieści o szerzących się chorobach zaraźliwych u zwierząt były na tyle istotne, że już wtedy zamieszczona takie informacje w prasie, ale czy wywoływało to taką panikę i sensację jak obecnie obwieszczanie ognisk ptasiej grypy?

Z pewnością sensację w niejednej rodzinie wielickiej mógł natomiast wywołać wykaz zalegających „niedoręczalnych” przesyłek i paczek na poczcie centralnej w Galicji. Być może gdzieś po wielickich rodzinach do tej pory krążą legendy o zaginionej paczce z cennym obrazem, kosztownościami lub o problemach na całe pokolenia, jakie wynikły z nieporozumienia z powodu niedostarczonego na czas listu…

I jak to było w styczniu, tym razem także dowiadujemy się o smutnych losach wieliczan – Zygmunta Heydy, naczelnika kopalni w Lacku (dziś Solanuwatka na Ukrainie), oraz Maryi z Chmielewskich Strokowej, wdowy po „radcy dworu poczt i telegrafów”.

Opis wycinków z grafiki:
Źródło / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
MBC – Małopolska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Zdjęcia

760301