Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

3. Małopolski Konkurs Gminnych Koalicji Programu Rozwoju Bibliotek

Treść

Konkurs zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie w 2013 r., na którym wielicka biblioteka zdobyła pierwsze miejsce za projekt „Klub Aktywnego Seniora”.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna została laureatem 3. Małopolskiego Konkursu Gminnych Koalicji Programu Rozwoju Bibliotek (PRB) organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, zdobywając pierwsze miejsce za projekt „Klub Aktywnego Seniora”.
Dyplom oraz nagrody, min.: rzutnik multimedialny Benq i dysk pamięci DC Station z rąk Anny Wiśniewskiej - zastępcy dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Ireneusza Ptaszka, małopolskiego koordynatora PRB odebrała Agata Czarnota-Bajorek – dyrektor wielickiej biblioteki.

12 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, odbyła się 4. Konferencja Regionalna PRB, pod hasłem „Biblioteka? Tu się realizuję”, na której wręczono nagrody bibliotekom, które zgłosiły do konkursu swoje projekty, realizowane razem z koalicjantami na rzecz lokalnej społeczności. Biblioteka w Wieliczce zgłosiła do konkursu projekt „Klub Aktywnego Seniora”, jako przykład koalicji kilku instytucji, osób prywatnych oraz wolontariuszy, którzy wspomagali bibliotekę w jej działaniach na rzecz osób 50+.

Klub Aktywnego Seniora (KAS) zrzesza ponad 150 członków. Działa w wielickiej bibliotece od 2011 r. Do Klubu może należeć każdy, kto ukończył 50 rok życia i chce spędzać czas aktywnie i twórczo, dla swojego dobra i dobra lokalnej społeczności. W ramach Klubu prowadzone są zajęcia w kilku blokach tematycznych. Są to: warsztaty komputerowe; Poniedziałkowy Klub Seniora; warsztaty rękodzielnicze; kurs języka angielskiego; warsztaty fotograficzne oraz spotkania integracyjne. Każdy z seniorów wybiera zajęcia, w których chce brać udział. Od połowy października 2012 r. do 20 września 2013 r. (okres konkursowy) w ramach Poniedziałkowego Klubu Seniora zorganizowano 6 wycieczek edukacyjnych i 38 wykładów, w których wzięło udział 1535 seniorów z terenu powiatu wielickiego i okolic Krakowa. Z podstaw obsługi komputera zostało przeszkolonych 28 seniorów, w kursie języka angielskiego brało udział 24 kursantów, z warsztatów fotograficznych skorzystało 16 osób oraz zorganizowano 10 warsztatów rękodzielniczych. Natomiast w spotkaniach integracyjnych seniorów z Wieliczki i Kamionki Wielkiej brało udział ok. 100 osób.

Biblioteka aktywnie wspiera seniorów w ich twórczych działaniach, rozwija ich aktywność kulturalną i edukacyjną. Dzięki tym działaniom pełni rolę nie tylko „dostarczyciela” książek i promotora czytelnictwa, ale staje się centrum życia kulturalnego, miejscem spotkań i wymiany poglądów, integrującym różne grupy społeczne.

598069