Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Lekcje biblioteczne

Treść

Dział dla Dzieci i Młodzieży oferuje dla szkół i przedszkoli nieodpłatne zajęcia biblioteczne. Tematyka i forma zajęć realizowana jest w oparciu o bogaty księgozbiór oraz dostosowana do programu edukacyjnego danej grupy uczniów. Wycieczka edukacyjna do biblioteki stanowić może atrakcyjną formę zajęć w ramach ścieżki czytelniczej i medialnej realizowanej w szkole.  Zetknięcie się uczniów z biblioteką umożliwia poznanie nowoczesnego warsztatu informacyjnego oraz uczy samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki.  W związku z nową lokalizacją biblioteki istnieje również możliwość skorzystania z oferty mającej charakter zwiedzania.

 Nauczyciele pragnący skorzystać z naszej oferty lub chcący zrealizować własny temat lekcji bibliotecznej proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie tematu i terminu poprzez: 
kontakt telefoniczny (12) 385-88-12 | (12) 385-88-10
e-mail: dzialdzieciecy@biblioteka.wieliczka.eu 
lub osobisty w siedzibie biblioteki

Zdjęcia

760304