Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

100 lat temu w Wieliczce / GRUDZIEŃ 1918

100 lat temu w Wieliczce / GRUDZIEŃ 1918

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 stycznia 2021
godz. 0:00  -  23:59

Treść

>>>GRUDZIEŃ 1918<<<

A w Wieliczce, w związku z planowanymi wyborami, komisarzem wyborczym został starszy radca Magistratu Krakowskiego Pan Sikorski. Akcje wyborczą przeprowadzi Polska Komisja Likwidacyjna, a że czasu jest bardzo mało – wybory ogłoszone zostały 28 listopada, a mają się odbyć już 26 stycznia,  praca wre na wszelkich poziomach organizacji. W Wieliczce bardzo ważnymi wydarzeniami grudnia 1918 roku było przywrócenie szkoły sztygarów oraz nazwanie połączonych jeziorem grot kopalni imionami Józefa i Marii Piłsudskich.  Otwarcie szkoły odbyło się bez „biurokratycznego szablonu”. Po mszy odprawionej w wielickiej farze przez proboszcza Halatka uroczystości przewodniczył Feliks Piestrak – ponownie dyrektor szkoły, a uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości z Wieliczki i Krakowa. Po przemówieniach goście zjechali szybem Rudolfa (kto zgadnie, jak obecnie ten szyb się nazywa?)  i wzięli udział w uroczystym nadaniu imion grotom. Goniec Krakowski przypomina dodatkowo historię tychże grót i związany z nimi wypadek pruskich żołnierzy. Po wspólnej fotografii oraz uroczystości nadania imion grotom odbyło się przyjęcie zorganizowane w budynku Paderewskiego. Dyrektor Piestrak uświetnił imprezę niespodzianką w postaci „obrazów świetlnych rzucanych podczas bankietu na ekran”. Wszystko odbywało się przy chórze „Lutni” oraz orkiestrze górniczej. Dość obszerny artykuł relacjonujących inaugurację szkoły górniczej zamieściła także gazeta Nowa Reforma.

Ponadto prasa donosi…
Magistrat Wieliczki ogłasza zapotrzebowanie na artykuły spożywcze i informuje o „spedycyi soli hurtownie w ładunkach całowagonowych”. Z kolei Towarzystwo spożywczo-salinarne informuje o otwarciu punktu sprzedaży detalicznej, także na zasadzie wymiany za towary spożywcze lub codziennego użytku. Czyżby brakowało w Wieliczce tworów spożywczych? Ale z drugiej strony, ofiarność Wieliczan okazała się duża, skoro mimo widocznych braków przygotowali pomoc dla ubogich ze Lwowa w formie całego wagonu jarzyn (JBC / Gazeta Lwowska nr 270 (15 XII 1918) s. 3). Na łamach Czasu oraz Głosu Narodu o ponownym podjęciu swojej praktyki informuje „wszech nauk lekarskich dr Roman Stroka”, który ordynuje przy ul. Pocztowej. Zainteresowani osiedleniem się w okolicy Wieliczki mogli skontaktować się z właścicielem 73 morg dobrej ziemi, mieszkającym na ul. Tenczyńskiej przy Groblach.

Zapraszamy w styczniu 2019 roku do sprawdzenia, co wydarzy się w Wielicze w nowym roku...1919.

Opis wycinków z grafiki:
Źródło / Tytuł dziennika lub czasopisma, numer zeszytu, data wydania, strona z notatką

Skróty użyte w grafice:
JBC – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
MBC – Małopolska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
IKC - Ilustrowany Kurier Codzienny

Zdjęcia

251311